Regulamin korzystania z lodowiska

Drukuj

1. Administratorem lodowiska jest Samorządowa Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Sucharskiego w Gościcinie.
2. Lodowisko jest czynne codziennie. Od poniedziałku do piątku w godzinach 16°° - 21°° ; w soboty, niedzielę, święta w godzinach od 9°° - 21°°.
3. Użytkownicy wchodzą na taflę lodowiska o pełnej godzinie, na podstawie biletu wstępu. Czas jazdy wynosi 50 minut. Po sygnale pracownika lodowiska, bezzwłocznie należy taflę opuścić.
4. W przypadku organizowania imprez sportowych i okolicznościowych oraz treningów harmonogram korzystania z lodowiska może ulec zmianie.
5. Podczas przerw (14°° - 16°°) na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu.
6. Lodowisko funkcjonuje przy temperaturze powietrza od - 15 do + 10 o C.
7. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 50 osób.
8. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń pracowników obsługi lodowiska. Bilet wstępu jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem lodowiska.
9. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami i obowiązkowo w rękawiczkach.
10. Dzieci do lat 7 korzystają z lodowiska wyłącznie pod opieką dorosłych, będących na łyżwach. Zaleca się, aby wszyscy użytkownicy jeździli w czapkach osłaniających potylicę oraz w rękawiczkach, natomiast dzieci do lat 12 obowiązują kaski ochronne.
11. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.
12. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się :
a) używania łyżew do jazdy szybkiej, kijków, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska – z wyjątkiem zawodów sportowych oraz treningów specjalistycznych
b) siadania na bandach okalających lodowisko
c) rzucanie śniegiem
d) jazdy z dziećmi na rękach; wykonywania skoków; gwałtownego hamowania, trzymania się za ręce w czasie jazdy,
e) wnoszenia na taflę lodowiska oraz spożywania napojów i jedzenia
f) niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenia po tafli lodowiska
g) stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska np: jazdy pod prąd, urządzania wyścigów i innych niebezpiecznych zabaw
h) wprowadzania zwierząt
i) chodzenia na łyżwach po terenie okalającym lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi
13. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz palenia papierosów, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz przebywania w obiekcie osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
14. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych.
15. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu zarządzający nie ponosi odpowiedzialności.
16. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
17. Wszelkie zauważone uszkodzenia i zagrożenia mające miejsce na lodowisku należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze Lodowiska. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na lodowisku należy natychmiast poinformować: Policję – tel. 997, a w razie wypadku Pogotowie Ratunkowe - tel. 999.
18. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan obiektu.

Regulamin wprowadzony zarządzeniem dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie.

Odsłon artykułów:
216550
Copyright 2014 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.