Klasowe zebrania z Rodzicami:
oddziały przedszkolne - 07.09.2016 (środa)
klasy I - 08.09.2016 (czwartek)
klasy II - III - 19.09.2016 (poniedziałek) godz. 16.00
klasy IV - VI - 19.09.2016 (poniedziałek) godz. 17.15
Zebranie Klasowych Rad Rodziców - 19.09.2016 (poniedziałek) godz. 18.30

konsultacje - 07.11.2016

Do 13.01.2017 (terminy uzgodnione z wice)– oddziały przedszkolne

zebranie klasy I – III - 06.02.2017 (poniedziałek) godz. 17.30
zebranie klas IV - VI - 06.02.2017 (poniedziałek) godz. 16.30

konsultacje - 13.03.2017 (poniedziałek)

Zebrania z Rodzicami dzieci oddziałów przedszkolnych (przekazanie Kart informacyjnych o gotowości dzieci do podjęcia nauki w klasie I) - Do 30.04.2017 (terminy uzgodnione z wice)

Zebrania z Rodzicami (przekazanie informacji o przewidywanych ocenach)
klasy I - III - 18.05.2017 (czwartek) godz. 16.00
klasy IV - VI - 18.05.2017 (czwartek) godz. 17.00