Dyrektorem naszej szkoy jest

mgr ARKADIUSZ MALINOWSKI


 

W zarzdzaniu szko pomagaj:

Wicedyrektor klas 4-6

mgr SYLWIA DROGOSZ

Wicedyrektor klas 0-3

mgr JOLANTA BARTCZAK