Uczniowie klasy II h podczas ostatnich zaj mogli si przekona, e recykling to naprawd bardzo dobry pomys, aby chroni rodowisko. Pozwala przeksztaci stare i niepotrzebne przedmioty w co nowego i uytecznego. Ponadto zmniejsza to ilo mieci i odpadkw. 21 kwietnia dzieci przyniosy do szkoy plastikowe butelki. Dowiedziay si, e plastikowa butelka rozkada si w ziemi okoo 500 lat. Ta informacja wywoaa wielkie zdziwienie na twarzach wszystkich dzieci oraz skonia do dyskusji na temat ich wasnego postpowania z takimi odpadami. Tego dnia kady mg wykona ze zwykych, plastikowych butelek, co przydatnego. Dzieci okazay si bardzo kreatywne, czego efektem byy: rnobarwne winki skarbonki, dki, doniczki na kwiaty, pojemniki na kredki oraz wiele innych pomysowych przedmiotw. Jednake najwiksz rado sprawio wszystkim wsplne wykonanie yrafy z plastikowych butelek. Uczniowie nadali jej take imi ? Klementyna. W tym dniu nasza klasowa Klementyna gocia na szkolnym holu, gdzie podziwiana bya przez uczniw i pracownikw szkoy. Miao to na celu pokazanie i uwiadomienie innym, e recykling to bardzo ciekawy pomys na ochron naszego rodowiska, a co najwaniejsze, nie ma granic. Mona stworzy wszystko z wszystkiego. Ogranicza nas tylko nasza wyobrania.