27.04 klasa 5e wraz z wychowawc i p. W. Kubiak wybrali sie na zajcia chemiczne pt. "Jazda po suchym lodzie" do Centrum Hewelianum w Gdasku. Ponadto uczniowie zwiedzili dwie wystawy interaktywne "Z energi" i "Wmiksuj si". Zajcia okazay sie po raz kolejny strzaem w dziesitk. Uczniowie poszerzyli swoj wiedz nie tylko z fizyki (zagadnienia energii i reenergii, dwiku), ale rwie z chemii (dowiadczenia z suchym lodem), a co najwaniejsze uczyli sie poprzez zabaw.
Ponadto spacerujc wok Centrum moglimy zwiedzi bezpatn wystaw "Wehiku Czasu - Czowiek i Pocisk, czyli epizody z historii Gry Gradowej". Zrobilimy sobie grupowe zdjcia oraz podziwialimy panoram Gdaska z punktu widokowego przy Pomniku Milenijnym.
Ju niedugo wracamy do Centrum Hewelianum na kolejne zajcia, by i tym razem mc si dobrze bawi zdobywajc now wiedz z nauk cisych.