26 padziernika, tu przed witem Wszystkich witych klasa I b oraz I c wraz z wychowawczyniami pojechay do Pianicy. Na grobach pomordowanych w czasie II wojny wiatowej dzieci zapalay znicze, a pod pomnikiem odpieway Hymn Polski. Uczniowie potrafili naleycie zachowa si w takim miejscu, pamitali o powadze i spokoju. Z Pianicy pierwszoklasici pojechali do Parku Majkowskiego w Wejherowie aby zobaczy mieszkajce tam dwa ory bieliki. Przy okazji dzieci mogy podziwia pikn, zot polsk jesie, poniewa pogoda nam dopisaa.

Dnia 18.10.2016 r. obchodzilimy w naszej szkole wito szkoy i patrona. Klasy I-III ten dzie witoway ?na kolorowo?. Uczniowie klas I byli ubrani na zielono, klas II na niebiesko, a uczniowie klas III ? na czerwono. Zajcia w tym dniu odbyway si wok tematu zwizanego z nasz szko i patronem. Na kadym poziomie uczniowie mogli obejrze prezentacj z ostatniego roku szkolnego w naszej szkole i przypomnie sobie np. wycieczki, warsztaty lub uroczystoci, w ktrych brali udzia. Nastpnie kada z klas miaa do wykonania rne zadania. Uczniowie podczas tych zaj pracowali w grupach kilkuosobowych i dobrze bawili si.

Corocznie witujemy uroczysto nadania szkole imienia i sztandaru. W tym roku obchody wita trway od 3 do 18 padziernika. Wszystkie dziaania przygotowaa pani Katarzyna Eikmann, Aneta Pobocka, Olga Rusakow oraz pan Mariusz Markowski. Uczniowie klas IV-VI wzili udzia midzy innymi w konkursie wiedzy o szkole i patronie, konkursie plastycznym ?Moja szkoa za 100 lat? oraz w turnieju sportowym o puchar Patrona. Dzieci musiay wykaza si nie tylko wiedz na temat majora Henryka Sucharskiego, ale take codziennego ycia szkoy.

18 padziernika w naszej szkole odbya si Gala Laureatw 2015/2016. Uroczysto zostaa zorganizowana w celu promowania w rodowisku lokalnym zdolnoci, umiejtnoci i pasji naszych uczniw. Wane jest, by uczniowie wiedzieli, e ich dodatkowa praca, chci, inicjatywa, twrczo zostan docenione i nagrodzone. Podczas Gali nagrodzonych zostao 60 uczniw, ktrzy uzyskali najwysze miejsca w konkursach gminnych, powiatowych, wojewdzkich, oglnopolskich.

W ramach realizacji zada konkursu edukacyjnego "Bezpiecznie Tu i Tam" w dniu 18.10.2016 r. w klasach 4-6 zorganizowano zajcia, na ktrych poprze zabaw przekazano w ciekawej formie wiedz na temat zagadnie dotyczcych bezpieczestwa w internecie. Oto nasza fotorelacja.