25 kwietnia w Czuchowie odby si Wojewdzki Fina w Druynowych Biegach Przeajowych. W zawodach brali udzia uczniowie naszej szkoy. Po zwycistwie w zawodach gminnych, pniej zawodach powiatowych, przyszed czas na zawody wojewdzkie. Zawody w tej formule odbyy si po raz pierwszy, druyna skadaa si z 12 uczniw (6 uczniw z klas V-VI oraz 6 uczniw z klas IV ? i modszych).

25 kwietnia 2017 r. w Samorzdowej Szkole Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Gocicinie po raz kolejny odby si fina IV Wojewdzkiego Konkursu Ortograficznego dla klas III. Od pocztku jest on objty honorowym patronatem Wjta Gminy Wejherowo, a od dwch lat rwnie honorowym patronatem Nadmorskiej Grupy Medialnej.

... z niecierpliwoci czekamy na ciepe dni, aby na wf-ie wiczyc na naszym szkolnym Orliku. Pki co musimy sobie radzic i eby byo cieplej, niczym w Egipcie, postanowiymy przywoa ... PIRAMIDY !!

Uczniowie klasy II h podczas ostatnich zaj mogli si przekona, e recykling to naprawd bardzo dobry pomys, aby chroni rodowisko. Pozwala przeksztaci stare i niepotrzebne przedmioty w co nowego i uytecznego. Ponadto zmniejsza to ilo mieci i odpadkw. 21 kwietnia dzieci przyniosy do szkoy plastikowe butelki. Dowiedziay si, e plastikowa butelka rozkada si w ziemi okoo 500 lat.

12 kwietnia, uczniowie klasy II h, zanim jeszcze udali si na szeciodniow przerw witeczn, postanowili wprowadzi w klasie namiastk witecznej atmosfery. Tego dnia dzieci wsplnie przygotoway niadanie wielkanocne. Kady przynis produkty, ktre podczas wit znajduj si na wielkanocnym stole. Przede wszystkim krloway jajka oraz babki. Nastpnie uczniowie zabrali si do wykonania pracy plastycznej, ktrej efektem byo zadomowienie si w naszej sali wielkanocnych zajczkw.