Jakie usługi proponuje kancelaria patentowa?

Jakie usługi proponuje kancelaria patentowa?

Kancelaria patentowa zajmuje się między innymi świadczeniem usług dla autorów wynalazków. Świadczenie szeroko pojętej pomocy prawnej dla firm i osób w zakresie własności intelektualnej również należy do usług, które świadczy kancelaria patentowa. Z usług, które świadczy kancelaria patentowa mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i różnej wielkości firmy.

Jaką pomoc można otrzymać?

Rzecznik patentowy, który jest pracownikiem kancelarii patentowej może pomóc klientom w opracowaniu dokumentacji dotyczącej zgłoszenia np. wynalazku do Urzędu Patentowego RP. We wszelkich postępowaniach toczących się z zakresu własności przemysłowej i intelektualnej, rzecznik patentowy może występować w imieniu klienta. Reprezentantem autorów wynalazków, którzy chcą uzyskać patent w Polsce może być rzecznik patentowy. Patent może mieć również zasięg europejski czy międzynarodowy; należy jednak dokonać zgłoszenia do odpowiednich urzędów. W takich postępowaniach pomocą może służyć radca patentowy.

Zalety korzystania z pomocy rzecznika

Radca patentowy świadczy usługi dla firm różnej wielkości działających w różnych branżach. Radca patentowy oferuje usługi także osobom fizycznym. Może pomóc w otrzymaniu ochrona patentu. Udzielona przez radcę pomoc zwiększa szanse na przyznanie ochrona patentu. Droga do ochrona patentu jest długa, wymaga zgromadzenia mnóstwa dokumentów. Pochłania więc mnóstwo czasu.

Osoby, które chcą bliżej poznać pracę kancelarii patentowej i rzecznika patentowego zapraszamy do lektury naszego innego artykułu.

Grill gazowy do lokalu gastronomicznego Previous post Grill gazowy do lokalu gastronomicznego
Usługi, które świadczy rzecznik patentowy Next post Usługi, które świadczy rzecznik patentowy