Usługi świadczone przez kancelarię patentową

Usługi świadczone przez kancelarię patentową

Z problemami, które dotyczą praw własności intelektualnej i przemysłowej zmaga się w naszym kraju wielu przedsiębiorców i osób fizycznych. Pomoc prawną w tym zakresie świadczy kancelaria patentowa.

Jakie usługi są świadczone?

Zakres usług dotyczących własności intelektualnej i przemysłowej, które świadczy kancelaria patentowa jest stosunkowo szeroki. Kancelaria patentowa jest idealnym wyborem dla tych wszystkich, którzy chcą np. ubiegać się o patent. Przed właściwym Urzędem Patentowym mogą być reprezentowani przez rzecznik patentowy. Wiedza i doświadczenie, które posiada rzecznik patentowy pozwoli mu opracować dokumentację, która jest potrzeba autorowi wynalazku do zgłoszenia wniosku o patent. Autorzy wynalazków mogą uzyskać patent także w EPO. Rzecznik patentowy może ich reprezentować również w tej instytucji. Radca patentowy służy pomocą także tym wszystkim, którzy chcą mieć prawo do ochrona patentu.

Szeroki zakres usług

Radca patentowy na życzenie klientów może udzielać pomocy prawnej nie tylko tej, która wiąże się z ochrona patentu. Ochrona patentu to obok rejestracji znaków towarowych bardzo popularna usługa, którą świadczy radca patentowy. Warto wiedzieć, że radca patentowy należy do zawodów zaufania publicznego. Wszystkie kwestie poruszane przez klienta rzecznik patentowy zobowiązany jest zachować w tajemnicy.

Osoby, które zainteresowała poruszana tematyka zapraszamy także do lektury naszego poprzedniego artykułu, w którym szerzej poruszamy temat pracy rzeczników patentowych.

Praktyczny i wygodny grill gazowy w restauracji Previous post Praktyczny i wygodny grill gazowy w restauracji
Grill gazowy do lokalu gastronomicznego Next post Grill gazowy do lokalu gastronomicznego