Informuj, e zgodnie z zarzdzeniem dyrektora Samorzdowej Szkoy Podstawowej w Gocicinie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodzicw oraz Samorzdu Uczniowskiego - na podstawie paragrafu 5 ust. 1 Rozporzdzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 5 padziernika 2010 r. zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. nr 186, poz. 125) dodatkowymi dniami wolnymi od zaj dydaktycznych dla SSP w Gocicinie s:

31 padziernika 2016 - poniedziaek

22 grudnia 2016 - czwartek

02 maja 2017 ? wtorek

04 maja 2017 - czwartek

05 maja 2017 - pitek

16 czerwca 2017 - pitek