Informuję, że zgodnie z zarządzeniem dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego - na podstawie paragrafu 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. nr 186, poz. 125) dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla SSP w Gościcinie są:

31 października 2016 - poniedziałek

22 grudnia 2016 - czwartek

02 maja 2017 – wtorek

04 maja 2017 - czwartek

05 maja 2017 - piątek

16 czerwca 2017 - piątek