Pod takim hasłem SU klas 4-6 zorganizował konkurs plastyczny na plakat o tematyce zdrowotnej. Celem konkursu było zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród dzieci, propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym oraz umożliwienie uczniom zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności dotyczących żywności, żywienia i zdrowego stylu życia. Tematyka konkursu obejmowała zdrowe żywienie, aktywność fizyczną i pozytywne podejście do życia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 27 kwietnia 2017 roku. Plakaty oceniła komisja w składzie: Adela Klein i Honorata Wocial.
• I miejsce zajęła klasa 6a
• II miejsce zajęła klasa 4b
• III miejsce zajęła klasa 6b
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i słodkie nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.
Opiekun SU Honorata Wocial