25 kwietnia 2017 r. w Samorządowej Szkole Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Gościcinie po raz kolejny odbył się finał IV Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego dla klas III. Od początku jest on objęty honorowym patronatem Wójta Gminy Wejherowo, a od dwóch lat również honorowym patronatem Nadmorskiej Grupy Medialnej.
Konkurs składał się z trzech etapów. Na wszystkich etapach miał formę dyktanda. Uczniowie mieli możliwość wykazania się zarówno znajomością podstawowych zasad ortograficznych jak i praktycznym ich stosowaniem. Podczas finału uczestnicy napisali dyktando pt. „W Krakowie”.
Do IV Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego klas III zgłoszono udział 2754 uczniów ze 106 szkół województwa pomorskiego. Po II etapie, na podstawie nadesłanych protokołów, organizatorzy konkursu zgodnie z regulaminem, wyłonili 21 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w I i II etapie. Wzięli oni udział w Finale IV Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego klas III. Komisja konkursowa w składzie: Jolanta Bartczak, Barbara Bagińska, Adela Klein, Magdalena Jasieniecka – Rytczak wyłoniła ośmiu laureatów i trzynastu finalistów konkursu.
Fundatorami nagród był Wójt Gminy Wejherowo i SSP w Gościcinie. Przed uroczystym podsumowaniem i wręczeniem nagród część artystyczną zaprezentowała klasa III E pod opieką p. Beaty Miłosz i p. Urszuli Wawrzyn – Bieryło. Uczestnikom finału i ich opiekunom miłą atmosferę zapewniły panie: Bożena Bąk, Teresa Hewelt i Alicja Łączyńska. Pan dyrektor Arkadiusz Malinowski wręczył wszystkim uczestnikom dyplomy i nagrody. Organizatorkami konkursu były: p. Jolanta Bartczak, p. Barbara Bagińska i p. Adela Klein.