Usługi, które świadczy rzecznik patentowy

Usługi, które świadczy rzecznik patentowy

Wydawaniem patentów oraz zastrzeganiem wzorów użytkowych zajmuje się w naszym kraju Urząd Patentowy. Formalności, które wiążą się z zastrzeżeniem patentu/ wzoru użytkowego są bardzo czasochłonne. Do wniosku musi zostać dołączonych mnóstwo dokumentów. Rzecznik patentowy jest idealną osobą, aby w takiej sytuacji zgłosić się o pomoc.

Obszar działalności, w której rzecznik może pomóc

Rzecznik patentowy specjalizuje się w sprawach dotyczących własności przemysłowej oraz intelektualnej. Rzecznik patentowy kieruje swoją ofertę między innymi do autorów wynalazków. Do rzecznika patentowego mogą zwrócić się jednak nie tylko wynalazcy. W zakresie usług świadczonych przez rzecznika znajdują się także te dotyczące ochrony znaków towarowych. Rzecznik proponuje swoje usługi firmom i osobom fizycznym, które chcą chronić logo, hasło, logotyp albo jakikolwiek inny znak, który służy wizualnej identyfikacji danego produktu lub usługi.

Bardzo szeroka oferta rzecznika patentowego

Zakres usług świadczonych przez rzecznika patentowego jest wyjątkowo szeroki. W ofercie znajduje się także pomoc prawna adresowana do tych podmiotów, które zetknęły się z problemem nieuczciwej konkurencji. Rzecznik może również reprezentować swoich klientów przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polski oraz przed jego odpowiednikami: europejskim i międzynarodowym. Rzecznik proponuje także sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych oraz listów ostrzegawczych dla podmiotów, których prawa patentowe lub wzory użytkowe zostały naruszone.

Jakie usługi proponuje kancelaria patentowa? Previous post Jakie usługi proponuje kancelaria patentowa?
Nowe i prestiżowe osiedle w Poznaniu Next post Nowe i prestiżowe osiedle w Poznaniu